Ontstaan - The beginning...

Hoe het allemaal begon...  How it all started...

C.A.R.E. is een Vlaamse kleinschalige en onafhankelijke organisatie die zich inzet voor straatkinderen in Chennai. De vereniging werd opgericht in 1996 door Jan De Vuyst en Veerle De Ketelaere. Op jonge leeftijd trokken ze samen door India. Na een bezoek aan de sloppenwijken van Chennai - het voormalige Madras - werden ze blijvend geraakt door de schrijnende armoede en besloten ze er iets aan te doen.

C.A.R.E. is a small and independent organisation from the Flemish part of Belgium. The organisation is committed to shelter and education of streetchildren from the slums in Chennai. The organisation was founded in 1996 by Jan De Vuyst and Veerle De Ketelaere. At young age they travelled through India. After having witnessed the poor circumstances in which the streetchildren live in the slums of Chennai (before called Madras), they had been touched for life and decided to do something about it.

Samen met een drietal Indische vrienden, sloegen ze de handen in elkaar en richtten ze het kindertehuis 'Saranalaya' ('geborgenheid') op, wat intussen de thuis van meer dan 40 kinderen uit de allerlaagste kaste geworden is.

Together with three Indian friends, they decided to work together and to start a foster home on their own, called Saranalaya which means security or shelter in the local Tamil language. What started very small, has now turned out to be a familyhome for more than 40 children of the lowest casts.

Veerle en Jan met de eerste kindjes in het opstartende kindertehuis in 1997

 

De kinderen worden opgevoed in hun eigen kultuur...    The children raised up according to their own culture...

Het unieke aan dit project is dat het gaat om een Belgisch-Indische samenwerking: De kinderen worden opgevoed, in hun eigen cultuur, door jonge geschoolde Indiërs die alleen het beste met hen voor hebben . Op die manier wordt de creatie van verwesterde kinderen, die later niet meer kunnen aarden in hun land en dus niet op eigen benen kunnen staan, voorkomen. Wat niet wegneemt dat de kinderen wel kunnen genieten van de typische warme opvang als één groot gezin, in tegenstellingen tot de vele typische harde immense wees- en kindertehuizen in India. Ons project is op dit vlak zeker uniek te noemen, en werd daarom zelfs bekroond met een 'Golden Star Award' in 2011 door het Indische Ministerie. Een hele eer!

The collaboration between Belgium and India for the project is unique: The children are being raised and educated in their own culture by young trained Indians who mean only the best for them. This way the creation of 'westernized' children, who can't adapt to their own habits once they have growned up, is prevented. However the children have the privilige to live in a heartwarming group as one big family, in opposition to the typical Indian harsh and huge orphanages and child care centres. Our project is very exceptional in this way and has been rewarded for its kindness and adapted education with a 'Golden Star Award' in 2011 by the Indian Government. What an honor for our project!

You can take a walk trough the home here . Or have a look at some pictures here. Or even some videos here.

 

De financiële kant van de zaak wordt volledig verzorgd door C.A.R.E. Gezien de hechte vriendschapsband tussen de Indische projectleider N. Sundar en de Belgische oprichters Jan en Veerle, is er in dit project wel sprake van een zeer grote persoonlijke betrokkenheid. Hierdoor kan ook gesteld worden dat het niet om ééndagsvlieg gaat, maar echt een project op lange termijn is. De kinderen die de capaciteiten hebben, krijgen de kans verder te studeren. De anderen krijgen een beroepsopleiding en blijven in het t(e)huis tot ze op eigen benen kunnen staan. We zien elk kind als ons eigen kind en zorgen ervoor dat ze alle kansen krijgen.

The running of the child care center Saranalaya is almost totally funded by our Belgian organisation C.A.R.E. Through the years an intense friendship has developed between the Indian manager of the project N. Sundar and  Jan and Veerle, the Belgian founders. Both sides are doing this with heart and soul. This project is meant to last forever. It can only get better and better. Each child who has the capacity, gets the chance to study, even on a higher college level. The other get a professional training and job opportunity so they can easily take care of themselves after leaving our home. Each child is as it were our own child. They get all the chances they deserve.

 

De kinderen kunnen weer zichzelf zijn, zonder de zorgen als een volwassene te moeten gedragen...    The children can be children again, without having to worry like small adults...

Wie het kindertehuis binnenstapt, valt meteen de zeer ontspannen sfeer op van de grote familie. De kinderen hebben er niet alleen een dak boven het hoofd, maar kunnen naar school, krijgen gezonde en afwisselende voeding, medische verzorging en vooral, kunnen weer zichzelf zijn, zonder de zorgen als een volwassenene op de schouders te moeten dragen. Hun familie is steeds welkom en wordt altijd uitgenodigd op speciale gelegenheden.

Anyone who enters Saranalaya will be struck by its relaxed and open atmosphere of one big happy family. The children are not only certain they don't have to sleep on the street anymore, but they get special education, healthy food, medical care too, and moreover they get to be themselves again: a happy child without worries. Their relatives if still existing are always welcome and get invited at several festiviteis and occasions throughout the year.

In de korte bestaansperiode van C.A.R.E. , is de organisatie uitgegroeid tot een hechte groep van mensen, die zich, elk op hun manier, inzetten voor het kindertehuis. Met uw steun kunnen we bijdragen tot een nieuw leven voor de Saranalaya kinderen, en daarvoor willen we u van harte bedanken : NANRI !

In the short existence of C.A.R.E. the organisation has turned out to be a close bunch of people, who are committed, each in their own way, to make the child home a real succes. With your support we can carry on supporting these children and giving them a new life. We wish to thank you all from the bottom of our hearts for your support to our project: NANRI !