Meer over India

India, officieel de Republiek India, is een land in Zuid-Azië. Met meer dan één miljard inwoners, is het na China het meest bevolkte land ter wereld.

      

Ons kindertehuis ligt in de zuidelijke provincie Tamil Nadu, waarvan Chennai (het vroegere Madras) de hoofdstad is.

Alhoewel India de laatste jaren enorme inspanningen levert om de levensstandaard van haar bevolking te verhogen, blijft er toch nog een enorm probleem van armoede. 

Nergens ter wereld zijn de contrasten tussen de extreem rijken en de extreem armen zo groot.

Dit is deels te wijten aan een oeroud systeem en traditie, dat officieel al tientallen jaren afgeschaft is, maar toch nog meer dan ooit aanwezig blijft: het kastesysteem. Dit betekent dat je als Indiër in een bepaalde kaste geboren wordt, rijk of arm. Het systeem van 'arranged marriages' zorgt er ook voor dat het niet evident is om met iemand te trouwen die uit een andere, rijkere kaste komt bijvoorbeeld. Daarom is het zo moeilijk om uit een lage kaste te komen.

In de laagste kaste zijn er de zogenaamde 'untouchables': het zijn mensen die uit zo'n lage kaste komen dat het eigenlijk onrein is voor de godsdienst om met hen om te gaan. Zelfs in hun schaduw lopen getuigt al van onreinheid. Dit maakt dat er een hele bevolkingsgroep in India gedoemd is om in deze omstandigheden verder te leven. En dit is de groep vanwaaruit de kinderen in ons kindertehuis komen: de straatkinderen.

Het is niet geweten hoeveel straatkinderen er exact zijn in India, maar schattingen spreken van vele honderdduizenden. Deze kinderen worden overigens nergens geregistreerd. Ze lopen gewoon rond op straat en op de vuilnisbelten op zoek naar iets eetbaars of iets om te kunnen verkopen om aan geld te geraken.

Alhoewel kinderarbeid officieel ook al enkele jaren verboden is in India, blijft ook dat nog een reëel probleem, gezien het voor deze kinderen dikwijls de enige manier is om te kunnen overleven.

Het is voor deze verschoppelingen van de Indische maatschappij dat CARE zich wil inzetten met de werking van het kindertehuis Saranalaya.