We love your project - Luminus - Derde prijs!

Yes yes yes ! 

'Adoptiemama' Sigrid Kuyckx deed mee aan het initiatief 'We love your project' van haar werkgever Luminus. 
Ze diende een dossier in voor Saranalaya, in het kader van solidariteit, en kaapte meteen de bronzen medaille weg. 
Dank je wel, Sigrid, dank je wel Luminus ! 
De 1.000 euro die hieraan vast hangt, zal zeker goed besteed worden...