Overstromingsramp in Saranalaya

In December 2015 werd het kindertehuis getroffen door een grote overstroming naar aanleiding van hevige regenval door de moesson en het buiten de overs breken van een groot meer. 

De hele benedenverdieping van het kindertehuis stond binnen een tweetal uur ongeveer een meter hoog onder water. De kinderen die daar 's nachts lagen te slapen zijn op tijd geëvacueerd kunnen worden. 

Drie dagen heeft de ellende geduurd. Drinkwater, melk, gas en andere basisbehoeften waren nog heel moeilijk te verkrijgen. Er waren verschillende doden in het dorp en de naburige dorpen. Het kindertehuis heeft gelukkig een noodgenerator en heeft zo een groot deel van de dorpelingen ook kunnen opvangen in deze barre tijden. 

Gelukkig viel de schade voor ons kindertehuis zelf al bij al nog mee.

Na een viertal dagen kon het kindertehuis weer stilaan normaal beginnen te werken na een grondige schoonmaakbeurt. Er was behoorlijk wat materiële schade, maar gelukkig waren alle kinderen en stafleden gespaard.