Individueel steunen: vrije giften

Wij werken in België uitsluitend met vrijwilligers. Er gaat dus niets verloren aan Belgische lonen of administratie.

C.A.R.E. kan dus garanderen dat elk bedrag, hoe klein ook, volledig naar het project gaat.

Individuele giften vanaf 40 euro per jaar zijn fiscaal aftrekbaar. Dit is echter niet het geval voor groepsinzamelingen of acties.

 

PRAKTISCH:

Begunstigde: Kontinenten vzw , Potterierei 72, 8000 Brugge 

Vermelding: Saranalaya en uw rijksregisternummer  (vergeet de vermelding niet, anders gaat het bedrag naar de algemene werking van Kontinenten vzw!) 

Kontinenten vzw is een overkoepelende organisatie waarbij CARE aangesloten is zodat het mogelijk is voor ons om fiscale attesten af te leveren.

Rekeningnummer:  IBAN: BE66 7380 3734 7143 ; BIC: KREDBEBB

Contact: vanakaam@hotmail.com