Individueel steunen: hoe word ik een Uncle of Auntie?

Heel wat mensen zijn bekommerd om het lot van kinderen die het niet zo gemakkelijk hebben in het leven. Als er dan ook nog een persoonlijk contact bestaat met dat kind, dan wordt er vaak een unieke band opgebouwd, en verdwijnen alle grenzen tussen India en Belgie.

Dank zij uw steun kan de toekomst van een kind, 9000 km van hier, er totaal anders uit zien. En dan gaat het niet alleen om een dak boven hun hoofd, onderwijs, medische verzorging, afwisselende voeding en vooral een 'thuis', maar ook het besef dat er mensen aan de andere kant van de wereld bekommerd zijn om hun situatie.

Het feit dat niet iedereen hen in de steek laat.

Spreekt het u ook wel aan het financiele peter- of meterschap van onze kinderen op u te nemen en Uncle of Auntie te worden?

 

Wat kost het?

Een kind financieel adopteren, kost 186 euro per jaar, of om het wat realistischer voor te stellen : een halve euro per dag. Dit bedrag wordt beschouwd als een individuele gift, en is dus fiscaal aftrekbaar

Kan ik mijn adoptiekindje kiezen?

Ja, maar liefst na bespreking. Het kan namelijk zijn dat bepaalde kinderen nog geen Uncle of Auntie hebben terwijl er andere kinderen al meerdere hebben. Wij geven er dan de voorkeur aan de kinderen die nog niemand hebben aan te bieden. Het eenvoudigst is om ons te contacteren via mail als u adoptiepeter of -meter ( Uncle of Auntie )  wil worden. Samen bekijken we dan welk kindje uw voorkeur wegdraagt. Sommige mensen verkiezen bv. een jongen of meisje van dezelfde leeftijd van hun eigen kinderen, anderen hebben geen voorkeur en laten de keuze aan ons. Lees misschien al even het verhaal van onze kinderen, misschien zit uw oogappel er wel bij? 

Is er persoonlijk contact mogelijk?

Uiteraard kan u contact opnemen met uw kindje. Via onze Facebookgroep Saranalaya proberen we u op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in het kindetehuis Saranalaya zelf. Daar worden regelmatig foto's en/of filmpjes van de kinderen geplaatst. Bovendien stuurt Sundar af en toe ook eens een brief uit het kindertehuis zelf met een tekening van het kindje. Daarnaast kan u zelf ook nog schrijven of mailen, maar daarin bent u uiteraard volledig vrij. Aunties en Uncles kunnen hun kindje natuurlijk ook steeds gaan opzoeken in India.  Velen combineren dit met een tocht door dit prachtige land en komen thuis met onvergetelijke herinneringen...

Ben ik de enige die mijn kindje steunt als Uncle of Auntie? 

Neen, het is goed mogelijk dat er ook al andere Uncles en/of Aunties jouw kindje ook financieel steunen. Het geld wordt uiteraard niet naar het kind zelf gestuurd, maar omhelst de werking van het project zelf. Door het mogelijk te maken dat verschillende Aunties en Uncles eenzelfde kindje steunen, wordt de groep van mensen die ons project steunen groter. Op die manier kunnen we ongeveer de helft van de kost van het project dekken, wat fantastisch is. 

Hoe gaat het nu verder als ik geinteresseerd ben?

Zoals gezegd, is het makkelijkst als u ons eerst even contacteert. We kunnen dan samen bekijken voor welk kindje u dit engagement wil aangaan. Hoeveel of hoe weinig contact u dan zelf wil met uw kindje, hangt verder enkel van uzelf af.

Hoe praktisch?

Contacteer ons op:   vanakaam@hotmail.com    of      linademan@telenet.be

 

PRAKTISCH:

Bedrag voor de finaciële steun per kind voor Uncle/Auntie: 186 euro per jaar (liefst éénmalig te storten om het ons administratief eenvoudig te houden)

Begunstigde: Kontinenten vzw, Potterierei 72, 8000 Brugge   Vermelding: Saranalaya en de naam van het kindje en uw rijksregisternummer    Vergeet de vermelding niet, anders gaat het bedrag naar de algemene werking van Kontinenten vzw

(Kontinenten vzw is een overkoepelende organisatie waarbij CARE aangesloten is zodat het mogelijk is voor ons om fiscale attesten af te leveren)

Rekeningnummer: IBAN: BE66 7380 3734 7143 ; BIC: KREDBEBB

Contactvanakaam@hotmail.com