Individueel steunen: vrije giften

Wij werken in België uitsluitend met vrijwilligers. Er gaat dus niets verloren aan Belgische lonen of administratie.

C.A.R.E. kan dus garanderen dat elk bedrag, hoe klein ook, volledig naar het project gaat.

We werken samen met een grote Brusselse NGO, DISOP genaamd, waardoor we fiscale attesten voor donaties kunnen verzekeren. 

Individuele giften vanaf 40 euro per jaar zijn fiscaal aftrekbaar. Dit is echter niet het geval voor groepsinzamelingen of acties.

 

PRAKTISCH:

Begunstigde: DISOP - Spastraat 32 - 1000 Brussel Vermelding: project CARE  (vergeet de vermelding niet, anders gaat het bedrag naar de algemene werking van DISOP!) 

DISOP is een overkoepelende Niet-Gouvermentele Organisatie (NGO) waaronder CARE aangesloten is zodat het mogelijk is voor ons om fiscale attesten af te leveren.

Rekeningnummer:  IBAN: BE59 4300 8369 5126 ; BIC: KREDBEBB

Contact: vanakaam@hotmail.com