Bedrijven en organisaties: vrije giften

Wij werken in Belgie uitsluitend met vrijwilligers. Er gaat dus niets verloren aan Belgische lonen of administratie.

C.A.R.E. kan dus garanderen dat elk bedrag, hoe klein ook, volledig naar het project gaat.

Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

 

PRAKTISCH:

Begunstigde: Kontinenten vzw Potterierei 72, 8000 Brugge Vermelding: Saranalaya en uw rijksregisternummer (Vergeet de vermelding niet, anders gaat het bedrag naar de algemene werking van Kontinenten vzw!)

Kontinenten vzw is een overkoepelende organisatie waarbij CARE aangesloten is zodat we u een fiscaal attest kunnen bezorgen.

Rekeningnummer: IBAN: BE66 7380 3734 7143 ; BIC KREDBEBB

contact: vanakaam@hotmail.com

 

ENKELE SUGGESTIES

Uw bedrijf of organisatie kan bv. elk jaar de medische kosten op zich nemen, of het inschrijvingsgeld van de school, of de schooluniformen, ... Het gaat dan om een vast bedrag, en u weet wat u concreet verwezenlijkt hebt in het tehuis. Uiteraard sturen we u ook de nieuwsbrieven, tekeningen, ... en houden we u op de hoogte van het reilen en zeilen in ons kindertehuis ‘Saranalaya’