Bedrijven en organisaties: vrije giften

Wij werken in Belgie uitsluitend met vrijwilligers. Er gaat dus niets verloren aan Belgische lonen of administratie.

C.A.R.E. kan dus garanderen dat elk bedrag, hoe klein ook, volledig naar het project gaat.

We werken samen met een grote Brusselse NGO, DISOP genaamd, waardoor we fiscale attesten voor donaties kunnen verzekeren. 

Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

 

PRAKTISCH:

Begunstigde: DISOP - Spastraat 32 - 1000 Brussel Vermelding: project CARE (Vergeet de vermelding niet, anders gaat het bedrag naar de algemene werking van DISOP!)

Rekeningnummer: IBAN: BE59 430083695126 ; BIC KREDBEBB

contact: vanakaam@hotmail.com

 

ENKELE SUGGESTIES

Uw bedrijf of organisatie kan bv. elk jaar de medische kosten op zich nemen, of het inschrijvingsgeld van de school, of de schooluniformen, ... Het gaat dan om een vast bedrag, en u weet wat u concreet verwezenlijkt hebt in het tehuis. Uiteraard sturen we u ook de nieuwsbrieven, tekeningen, ... en houden we u op de hoogte van het reilen en zeilen in ons kindertehuis ‘Saranalaya’